تاثیر آموزش خود تنظیمی هیجانی بر کاهش مشکلات رفتاری تیزهوشان با موفقیت تحصیلی پایین

دوره 1، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 12-24

علی اکبر ارجمندنیا؛ افضل‌السادات حسینی؛ سمیه ولی زاده


تأثیرآموزش والدین بر مهارت‌های جتماعی و مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 25-37

حسین کشاورز افشار؛ راضیه صفاری فرد؛ اصغر برابری


تقویت تفکیکی رفتارهای دیگر در کاهش پرخاشگری دانش آموزان با اختلال هوشی‌

دوره 1، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 38-54

فاطمه احمدی مقدم؛ باقر غباری بناب؛ فاطمه نصرتی


روش درمانی مبتنی بر تعامل مادر-کودک برای علامت‌های جسمی-کارکردی در کودکان

دوره 1، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 54-67

لیلا سلیمانی نیا؛ هادی بهرامی احسان؛ نسترن حبیبی آشتیانی؛ نیما قربانی


شناسایی انواع خطاهای دیکته‌‌نویسی در دانش‌آموزان ابتدایی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 68-82

محمد ناصرپور؛ کمال درانی؛ کیوان صالحی