اختلال‌های رفتاری و یادگیری (JBLD) - فرایند پذیرش مقالات