نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش والدین تأثیرآموزش والدین بر مهارت‌های جتماعی و مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی [دوره 1، شماره 1، (1396)، صفحه 25-37]

ا

 • اتیسم اثربخشی بسته ترمیمی قابلیتهای حرکتی بر بهبود مهارتهای حرکتی کودکان مبتلا به اتیسم [دوره 1، شماره 1، (1396)، صفحه 1-11]
 • اختلال هوشی تقویت تفکیکی رفتارهای دیگر در کاهش پرخاشگری دانش آموزان با اختلال هوشی‌ [دوره 1، شماره 1، (1396)، صفحه 38-54]

پ

 • پیشرفت تحصیلی پایین تاثیر آموزش خود تنظیمی هیجانی بر کاهش مشکلات رفتاری تیزهوشان با موفقیت تحصیلی پایین [دوره 1، شماره 1، (1396)، صفحه 12-24]

ت

 • تیزهوش تاثیر آموزش خود تنظیمی هیجانی بر کاهش مشکلات رفتاری تیزهوشان با موفقیت تحصیلی پایین [دوره 1، شماره 1، (1396)، صفحه 12-24]
 • تعامل مادر-کودک روش درمانی مبتنی بر تعامل مادر-کودک برای علامت‌های جسمی-کارکردی در کودکان [دوره 1، شماره 1، (1396)، صفحه 54-67]
 • تقویت تفکیکی تقویت تفکیکی رفتارهای دیگر در کاهش پرخاشگری دانش آموزان با اختلال هوشی‌ [دوره 1، شماره 1، (1396)، صفحه 38-54]

خ

 • خطاهای دیکته نویسی شناسایی انواع خطاهای دیکته‌‌نویسی در دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 1، شماره 1، (1396)، صفحه 68-82]

د

 • دانش‌آموزان دبستانی شناسایی انواع خطاهای دیکته‌‌نویسی در دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 1، شماره 1، (1396)، صفحه 68-82]
 • دیکته شناسایی انواع خطاهای دیکته‌‌نویسی در دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 1، شماره 1، (1396)، صفحه 68-82]

ر

 • راهبردهای خودتنظیمی تاثیر آموزش خود تنظیمی هیجانی بر کاهش مشکلات رفتاری تیزهوشان با موفقیت تحصیلی پایین [دوره 1، شماره 1، (1396)، صفحه 12-24]

ع

 • علامت‌های جسمی-کارکردی روش درمانی مبتنی بر تعامل مادر-کودک برای علامت‌های جسمی-کارکردی در کودکان [دوره 1، شماره 1، (1396)، صفحه 54-67]

غ

 • غلط املایی شناسایی انواع خطاهای دیکته‌‌نویسی در دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 1، شماره 1، (1396)، صفحه 68-82]

ق

 • قابلیت‌های حرکتی اثربخشی بسته ترمیمی قابلیتهای حرکتی بر بهبود مهارتهای حرکتی کودکان مبتلا به اتیسم [دوره 1، شماره 1، (1396)، صفحه 1-11]

ک

 • کاهش پرخاشگری تقویت تفکیکی رفتارهای دیگر در کاهش پرخاشگری دانش آموزان با اختلال هوشی‌ [دوره 1، شماره 1، (1396)، صفحه 38-54]
 • کودکان روش درمانی مبتنی بر تعامل مادر-کودک برای علامت‌های جسمی-کارکردی در کودکان [دوره 1، شماره 1، (1396)، صفحه 54-67]
 • کودکان پیش دبستان تأثیرآموزش والدین بر مهارت‌های جتماعی و مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی [دوره 1، شماره 1، (1396)، صفحه 25-37]

م

 • مشکلات رفتاری تاثیر آموزش خود تنظیمی هیجانی بر کاهش مشکلات رفتاری تیزهوشان با موفقیت تحصیلی پایین [دوره 1، شماره 1، (1396)، صفحه 12-24]
 • مشکلات رفتاری تأثیرآموزش والدین بر مهارت‌های جتماعی و مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی [دوره 1، شماره 1، (1396)، صفحه 25-37]
 • مهارت های اجتماعی تأثیرآموزش والدین بر مهارت‌های جتماعی و مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی [دوره 1، شماره 1، (1396)، صفحه 25-37]

ن

 • نقایص حرکتی اثربخشی بسته ترمیمی قابلیتهای حرکتی بر بهبود مهارتهای حرکتی کودکان مبتلا به اتیسم [دوره 1، شماره 1، (1396)، صفحه 1-11]