نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی مقدم، فاطمه تقویت تفکیکی رفتارهای دیگر در کاهش پرخاشگری دانش آموزان با اختلال هوشی‌ [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 38-54]
 • ارجمندنیا، علی اکبر تاثیر آموزش خود تنظیمی هیجانی بر کاهش مشکلات رفتاری تیزهوشان با موفقیت تحصیلی پایین [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 12-24]

ب

 • برابری، اصغر تأثیرآموزش والدین بر مهارت‌های جتماعی و مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 25-37]
 • بهرامی احسان، هادی روش درمانی مبتنی بر تعامل مادر-کودک برای علامت‌های جسمی-کارکردی در کودکان [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 54-67]

ح

 • حبیبی آشتیانی، نسترن روش درمانی مبتنی بر تعامل مادر-کودک برای علامت‌های جسمی-کارکردی در کودکان [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 54-67]
 • حسینی، افضل‌السادات تاثیر آموزش خود تنظیمی هیجانی بر کاهش مشکلات رفتاری تیزهوشان با موفقیت تحصیلی پایین [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 12-24]
 • حسن زاده، سعید اثربخشی بسته ترمیمی قابلیتهای حرکتی بر بهبود مهارتهای حرکتی کودکان مبتلا به اتیسم [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 1-11]

د

 • درانی، کمال شناسایی انواع خطاهای دیکته‌‌نویسی در دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 68-82]

س

 • سلیمانی نیا، لیلا روش درمانی مبتنی بر تعامل مادر-کودک برای علامت‌های جسمی-کارکردی در کودکان [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 54-67]

ص

 • صالحی، کیوان شناسایی انواع خطاهای دیکته‌‌نویسی در دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 68-82]
 • صفاری فرد، راضیه تأثیرآموزش والدین بر مهارت‌های جتماعی و مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 25-37]

غ

 • غباری بناب، باقر تقویت تفکیکی رفتارهای دیگر در کاهش پرخاشگری دانش آموزان با اختلال هوشی‌ [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 38-54]

ق

 • قربانی، نیما روش درمانی مبتنی بر تعامل مادر-کودک برای علامت‌های جسمی-کارکردی در کودکان [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 54-67]

ک

 • کشاورز افشار، حسین تأثیرآموزش والدین بر مهارت‌های جتماعی و مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 25-37]

ن

 • ناصرپور، محمد شناسایی انواع خطاهای دیکته‌‌نویسی در دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 68-82]
 • نصرتی، فاطمه تقویت تفکیکی رفتارهای دیگر در کاهش پرخاشگری دانش آموزان با اختلال هوشی‌ [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 38-54]
 • نظری، سمیه اثربخشی بسته ترمیمی قابلیتهای حرکتی بر بهبود مهارتهای حرکتی کودکان مبتلا به اتیسم [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 1-11]

و

 • ولی زاده، سمیه تاثیر آموزش خود تنظیمی هیجانی بر کاهش مشکلات رفتاری تیزهوشان با موفقیت تحصیلی پایین [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 12-24]