کلیدواژه‌ها = مشکلات رفتاری
تاثیر آموزش خود تنظیمی هیجانی بر کاهش مشکلات رفتاری تیزهوشان با موفقیت تحصیلی پایین

دوره 1، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 12-24

علی اکبر ارجمندنیا؛ افضل‌السادات حسینی؛ سمیه ولی زاده


تأثیرآموزش والدین بر مهارت‌های جتماعی و مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 25-37

حسین کشاورز افشار؛ راضیه صفاری فرد؛ اصغر برابری