نویسنده = �������������� �������� ��������
روش درمانی مبتنی بر تعامل مادر-کودک برای علامت‌های جسمی-کارکردی در کودکان

دوره 1، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 54-67

لیلا سلیمانی نیا؛ هادی بهرامی احسان؛ نسترن حبیبی آشتیانی؛ نیما قربانی