نویسنده = سمیه ولی زاده
تاثیر آموزش خود تنظیمی هیجانی بر کاهش مشکلات رفتاری تیزهوشان با موفقیت تحصیلی پایین

دوره 1، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 12-24

علی اکبر ارجمندنیا؛ افضل‌السادات حسینی؛ سمیه ولی زاده